Recenze autobazarů 

 seznam autobazarů

 autobazar

Autohity

hodnocení: hodnotilo: 0celkem recenzí: 1

 recenze

Zdeněk J.

Jednání personálu ze strany bazaru bylo vstřícné a k tomuto nemám výhrady. Byl jsem také spokojen s prezentací technického stavu vozu. Nepříjemně mě zaskočil až tzv. administrativní poplatek ve výši 1200,- kč, jehož existence mi byla oznámena až v okamžiku skládání zálohy. Na mou stížnost zástupce společnosti alibisticky odpověděl, že: "...informace o poplatcích jsou vyvěšeny ve všech kancelářích autobazaru".

Dle vyjádření dTestu k podobnému případu...

"Povinnost uvádět cenu řádně vyplývá i ze zákona o ochraně spotřebitele. Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti."

Prodeje se provinil také proti § 1811, Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

"(2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,"

Prodejce po celou dobu jednání i při diskuzi slevy s ohledem na technický stav vozidla prezentoval cenu bez poplatku, čímž jednoznačně vzbudil zdání nižší ceny.
Dodatečný poplatek byl sdělen až při skládání zálohy, tedy nikoliv s dostatečným předstihem.

Při dodatečné elektronické komunikaci působil zástupce autobazaru arogantně a manipulativně a argumentoval polopravdami.